Kristian Temmer

mr.sc. Kristian Temmer

dr.med.dent.

Mr.sc. Kristian Temmer rođen je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Nakon mature upisuje Stomatološki fakultet te po uspješnom završetku postaje predavač i voditelj vježbi na Zavodu za oralne bolesti te istu djelatnost obavlja 12 godina. Tijekom staža na Zavodu objavljuje niz stručnih i znanstvenih radova iz područja svoje specijalnosti. Završava specijalizaciju iz područja oralne medicine, parodontologije i dentalne patologije te magistrira na Medicinskom fakultetu u Zagrebu iz područja medicinske mikrobiologije. Odlaskom sa Stomatološkog fakulteta otvara privatnu stomatološku ordinaciju s vlastitim zubotehničkim laboratorijem. Vlasnik je dental depoa Vik dental. Unutar svog dugogodišnjeg specijalističkog staža organizirao je brojne stručne i radne tečajeve iz implantologije i suprastruktura na istima te upotrebe mikroskopa u svakodnevnoj praksi. Isto tako, organizira i vodi tečajeve ugradnje mini implantata s posebnim osvrtom na njihovu svrhu u ortodonciji i mobilnoj protetici.